Alab ng Haraya

MGA ALAB NG HARAYA
Outstanding Achievement Awards

Pinararangalan ng gawa na ito ang mga namumukod na gawain sa mga sining ng pagtatanghal, pangangalaga sa kultura, mangangasiwa sa mga sining, programa sa mga aklatan at serbisyong pang-impormasyon, produksiyong pandulaan, peryodismong pangkultura at dokumentasyon, at iba pang larangan.

Inilunsad ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, kinikilala ng Gawad Alab ng Haraya ang katangi-tanging pagsisikap ng mga alagad ng sining, manggagawang pangkultura, instutusyon at foundation na nagkaroon ng malaking ambag sa pagpapaunlad ng kultura at mga sining sa bansa. Umaalinsunod ito sa tungkulin ng NCCA na kilalanin sa pamamagitan ng mga gawad, grant, at serbisyo ang mga alagad ng sining at pangkat pangkultura, na nakapag-ambag nang malaki to pamanang pangkultura ng mga Filipino.

2001
Davao City Library
Natatanging programa sa serbisyong pang-aklatan at pang-impormasyon
Outstanding library and information services program         

Pelikula: A Journal of Philippine Cinema
Natatanging nakalathalang mga artikulo sa kultura at mga sining
Outstanding published articles on culture and the arts

Filipinas Heritage Library
Natatanging programa sa pangangalagang ng kultura – Angkop na Muling-paggamit
Outstanding cultural conservation program – Adaptive Re-use         

Negros Museum
Natatanging Programa sa Pangangasiwa ng mga Sining
Outstanding Arts Management Program

Paulo Alcazaren
Natatanging nakalathalang serye ng mga artikulo sa kultura at mga sining
Outstanding published series of articles on culture and the arts        

Andres Cristobal Cruz
Natatanging nakalathalang serye ng mga artikulo sa kultura at mga sining
Outstanding published series of articles on culture and the arts

Myra Beltran
Indibidwal na pagkilala sa mga sining ng pagtatanghal (“Daughter of Necessity”)
Individual recognition in performing arts (“Daughter of Necessity”)           

Douglas Nierras
Natatanging koreograpiya sa sayaw  (“Metanoia”)
Outstanding choreography in dance (“Metanoia”)

Luna: An Aswang Romance by Gilda Cordero-Fernando
Natatanging produksiyon sa tanghalan
Outstanding production in theater     

Isang Hudyat Panimula by the Bayanihan Philippine National Folk Dance Company
Natatanging produksiyon sa tanghalan
Outstanding production in theater

2002
Hermino S. Beltran Jr
Natatanging Nakalathalang Salaysay sa Kultura at mga Sining
Outstanding Published Feature on Culture and the Arts       

Dagya at ang Alamat ni Nogas Kag ni Anini
Natatanging Nakalathalang Akdang Malikhain
Outstanding Published Creative Works

Komiks: Katha at Guhit ni Francisco V. Coching
Natatanging Eksibisyon sa Disenyo at Pagkukyureytor
Outstanding Exhibition Design and Curatorship       

Likhaan: The U.P. Creative Writing Center
Natatanging Programa sa Pangangasiwa ng Sining
Outstanding Arts Management Program

Merry Wives of Manila by Dulaang U.P.
Mga Kwento Asyano by the Philippine Educational Theater Association (PETA)
Natatanging Produksiyon sa Dulaan
Outstanding Production in Theater    

Museo Ilocos Norte
Natatanging Programa sa Pangangalaga ng Kultura – Angkop na Muling-paggamit
Outstanding Cultural Conservation Program – Adaptive Reuse

Tambol at Padyak by Tony Fabella
Natatanging Koreograpiya sa Sayaw
Outstanding Choreography in Dance

Three Centuries of Binondo Architecture, 1594-1898: A Socio-Historical Perspective
By Lorelei D. C. de Viana

Natatanging Nakalathalang Pananaliksik sa Kultura
Outstanding Published Cultural Research

2007
Arti Sta. Rita Foundation, Inc – Duman Festival
Natatanging produksiyon sa pagtatanghal ng “Duman Festival”
Notable production performance of “Duman Festival”        

Gilopez and Corazon Kabayao
Musika para sa nakalathalang akda
Music for the published works

Frank Rivera for Makata sa Cellphone Trilogy
Mandudula-direktor para sa nakalathalang akda
Playwright-director for the published works  

Casa San Miguel Foundation
Pangangasiwa / Pagpapalaganap ng Kultura
Cultural Management/Cultural Promotions

Governor Josefina Dela Cruz of Bulacan
Pangangasiwa / Pagpapalaganap ng Kultura
Cultural Management/Cultural Promotions  

Municipality of Sigma, Capiz
The Sigmahanon Foundation for Culture and Arts, and the Dagway Sigmahanon, Inc.
Pangangasiwa / Pagpapalaganap ng Kultura
Cultural Management/Cultural Promotions

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*