Salubungin ang Sanghaya 2018!

Salubungin ang Sanghaya 2018!

 

Mabuhay ang Sanghaya! Santaon ng mga pangyayari sa larangan ng kultura at mga sining sa Filipinas.

Pagkaraan ng mahigit labindalawang taon, muli naming itong binubuhay upang maging isang taunang aklat o yearbook na magtatala ng mga pangyayaring naganap sa lumipas na labindalawang buwan.

Taong 2005 lumabas ang pinakahuling edisyon ng Sanghaya. Ngayon, naririto na ang ang Sanghaya 2018 (edisyong online) upang talakayin ang nakaraang mga pangyayari sa nagdaang 2017.

Matutunghayan sa pook na ito ng Internet ang kompletong nilalaman ng Sanghaya 2018 (edisyong limbag) na malapit nang lumabas.

Sa mga aklatan ng paaralan at pamahalaan, mga samahang pansining at pangkultura, mga sangguniang pansining at pangkultura sa mga bayan, lungsod, at lalawigan, maaari kayong sumulat sa amin o sa Public Affairs and Information Office (PAIO) ng NCCA upang humingi ng limbag na kopya. Tanging mga liham lamang na limbag sa letterhead ng aklatan, organisasyon, o tanggapan ang pauunlakan naming kahilingan.

Mababasa sa pinakabagong edisyong ito ng Sanghaya ang ilang sa mga pangunahing artikulo:

(1) “Art and literature in the time of fake news” (editoryal); (2) “Imagination as shaper of nation” tungkol sa planong itayo na Kagawaran ng Kultura; (3) “Cinema, Nation, History” tungkol sa pagdiriwang ng ikasandaang taon ng pelikula sa Filipinas; (4) “After 46 years, are the National Artists really appreciated?” at mga ika-100 taong pagdiriwang ng kapanganakan nina Jose Maceda, Cesar Legaspi, at Nick Joquin; (5) Budayaw Festival sa Mindanaw; (6) ang talakay sa 5th Venice Biennale; (7) “Just how old are the Ifugao Rice Terraces?”, at iba pa.

Mababasa ninyo ang lahat ng ito at iba pang mga artikulo’t salaysay, listahan ng mga namayapang artista’t manggagawang pangkultura noong 2017, at mahahalagang impormasyon upang maunawaan at bigyan ng pagpapahalaga ang sining at kultura ng ating bayan.


Perfecto T. Martin

Direktor ng Publikasyon

 

Ang Sanghaya ay isang proyekto ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (National Commission for Culture and the Arts / NCCA).

Kung may anumang katanungan o mungkahi, sumulat o tumawag sa:

NCCA Public Affairs and Information Office (PAIO)
paio@ncca.gov.ph
ncca.paio@gmail.com
527 21 92, extension 629

3 Comments

  1. I AM INTERESTED IN SECURING A COPY OF SANGHAYA 2018 HOW AND WHOM TO GET IN CONTACT?marami pong matutunan ang ating kababayan sa mga artikulo ng latest edition.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*