Alagad ng Sining: Amelia Lapeña Bonifacio

Amelia Lapeña Bonifacio

Ang mga mapaglawag na eksplorasyon ni Amelia Lapeña Bonifacio sa teatrong Asyano (wayang golek, wayang kulit, dramang Noh) at kulturang Filipino ang matingkad na mga pamana niya sa mga Filipino at maging sa mga mamamayan ng daigdig. Nakatulong ang kaniyang mga likha sa muling pagkakilala ng mga bagong pakahulugan ng kabataan, teatro, at panitikan. Humikayat ito sa mga kontemporaneong mandudula na linangin upang mapakinabangan ang folklorikong imahinasyon. Nakapagbigay ng panibagong direksiyon ang kaniyang mga dula dahil pinagtitibay ng mga ito ang impresyong hindi kailanman tiwalag sa kaniyang mga manonood at komunidad ang tunay na alagad ng sining. Kung matagumpay na nakapagsalok siya sa balon ng kamalayan ng Asyanong teatro, ipinakikita niya na ang tubig, kagaya ng kamalayang Filipino, ay nakapapatid-uhaw.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*