Alagad ng Sining: Francisco T. Mañosa

Francisco T. Mañosa

 

Nagmumula ang mga disenyo ni Francisco T. Mañosa sa kaniyang malalim na pagkaunawa sa paraan ng pamumuhay ng mga Filipino na umiinog sa pamilya at komunidad. Hindi iilan ang nagsasabing ang mga idinisenyo niyang pribadong bahay ang pinakamatagumpay sa kaniyang mga likha. Nasa pusod ng kaniyang estetika ang tinatawag na estilong neo-bernakular na may pilosopiyang nakaugat sa kaniyang nasyonalismo at pagka-Filipino. Sumaklaw ito sa sari-saring tunguhin sa arkitektura, mula sa disenyong malikhaing gumagamit ng mga tradisyon at materyales na Filipino hanggang mga estratehiyang kontra sa mapaminsalang pagmamadali ng arkitekturang Filipino tungo sa hungkag, magastos, at di-praktikal na pormalismo. Itinaguyod ni Mañosa ang isang arkitektura na imbakan ng malalim na pagpapakahulugan at sumisiguro sa pagpapatuloy ng kulturang Filipino sa pamamagitan ng transpormasyon ng bernakular na tradisyon at kalinangan ng sining.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*