Alagad ng Sining – Larry Alcala

 

Makikita sa mga guhit ni Larry Alcala ang dedikasyon sa sining at pagpapahalaga sa Filipino bilang bahagi ng kaniyang pagkatao. Mahihiwatigan ang mga damdaming ito sa mga obrang may magaang na    disposisyon sa pagharap sa araw-araw na suliranin ng buhay. Natulungansiya ng kaniyang disiplina upang makalikha araw-araw sa loob ng ilang dekada ng maraming karakter—Kalabog en Bosyo, Mang Ambo, Siopawman, Asyong Aksaya, atbp.—na mga komentaryo sa lipunang Filipino. Nababalanse ng bihasang kamay ng alagad ng sining ang seryosong mensahe at pamamaraang masiste. Natatagpuan ang Filipino sa kaniyang mga likha, pumapasan ng hirap sa magaan ngunit mapanuring kalooban. Sa kaniyang sining, napaaalalahanan ang Filipino na magbalik sa mga positibong halagahan na tila pinalabo na ng masalimuot at magulong imahen sa ating paligid.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*