Alagad ng Sining: Ramon L. Muzones

Ramon L. Muzones

Isa sa pinakaimportante at prolipikong manunulat ng panitikang Hiligaynon si Ramon L. Muzones. Nagsulat siya sa estilong makabago at malikhain na naging huwaran ng mga kabataang manunulat tulad nina Conrado Norada at Purita Araneta. Nilinang niya ang tauhan ng panitikang Hiligaynon sa mga abenturerong bidang lalaki at matatapang na bidang babae. Sa pagsasanib niya ng pinakamatitingkad na katangian ng katutubo at dayuhang tradisyon, napagsama niya ang mga kaalamang bayang nasa siday, binalaybay, at hurubaton sa mga pamamaraang hinalaw mula sa panitikang Kanluranin tulad ng parikala, alusyon, at balintuna. Sinaklaw ni Muzones ang lahat ng mahahalagang pagsulong ng nobelang Hiligaynon. Sa paghahawan ng mga bagong landas, karapat-dapat lamang na siya ang maging unang manunulat sa rehiyon na mahirang bilang Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*