Alagad ng Sining: Ryan Cayabyab

Ryan Cayabyab

 

Binago ng estilong “malarô” ni Ryan Cayabyab ang musikang popular sa Filipinas batay sa apat na dimensiyon: testura, armoniya, kulay, at boses.  Ang mga komposisyon niya ay may angking ramdam ng pagdaloy na maituturing na pinakatampok na tatak ng kaniyang sining. Ipinakikita nito ang pagkabihasa sa mga retorikang pangmusika. Tumutukoy ito sa awtentiko, maharaya at metaporikong estilo niya sa sining na hayag kapwa sa klasiko at popular na musika na pawang angat sa iba. Ang mga armonikong pakana o lapit niya sa kaniyang mga kanta ang naging dahilan upang malampasan ang nakasanayang pagtingin sa awiting popular mismo bilang simple at de-kahon lamang. Nagbibigay ng kasiya-siyang bisa at madalas na nagkokomentaryo din sa malawak na sosyalidad ng mga Filipino ang kaniyang mga obra. Isang ganap na kompositor, tagaareglo, at direktor ng mga musikal, ang kaniyang mga obra ay sumasalamin sa perspektiba ng musika na purihin ang kasiyahan ng buhay ng mga Filipino kaya naman naisasakatawan ang diwang Filipino.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*