Manlilikha ng Bayan: Ambalang Ausalin

Ambalang Ausalin

 

Iginagalang si Apuh Ambalang Ausalin ng pamayanan ng manghahabing Yakan sa Basilan. Namana niya mula sa ina ang sining, at itinuturing siyang pinakamahusay sa malikhaing pagsasama-sama ng mga disenyo at paglikha ng lahat ng uri ng tela na tipikal sa mga Yakan. Pinakamabisang naipahahayag niya ang sining sa bunga sama, sinalu’an, at seputangan. Ang bunga sama ay paghahabi na may mga bulaklakin at masisiglang disenyo. Karaniwang ginagamit ito bilang pang-itaas at pantalon para sa nakatataas ng estado. May disenyong tulad ng diamond twill ang sinalu’an. Sa kategoryang ito, higit siyang nakilala sa sinalu’an teed, ang pinakakomplikado sa lahat ng hinabing telang Yakan. Isa pa niyang husay ang seputangan na telang isang metro kuwadrado ang sukat sa mga disenyong heometriko, at pinakamahal na bahagi ng kasuotang pambabae ng Yakan. Batid ni Apu Ambalang ang kahalagahang pangkultura ng bawat disenyo ng tela at naniniwalang naisasakatuparan niya ang kasiningan sa mga ito sa pakikiisa ng sarili sa mga ninuno, kaligiran, kagamitan, mga hibla, habihan, at sa kaniyang Manlilikha.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*