Manlilikha ng Bayan: Estelita Bantilan

Estelita Bantilan

 

Sa kabila ng mga balakid sa kababaihan sa kaniyang komunidad sa Mlasang, Sarangani masugid na pinaghusay ni Estelita Bantilan ang sining ng paghahabi ng banig, sa tulong at pagtitiwala ng kaniyang kabiyak na si Tawada. Nagsikap siya at nagpasiyang hindi pagkakitaan ang kaniyang mga likha kundi gawing panghandog sa mga taong minamahalaga niya. Ganito niya pinagyaman ang kalidad ng mga banig at ang pansariling estetika sa loob ng kalahating siglo. Ang buong katawan ni Estelita ang kaniyang “habihan,” lumalabas ang mga disenyo sa maliliksi at maiindayog na mga daliring ginagabayan ng mga mata, isang koordinasyong nagaganap nang iglap. Upang matupad ang gawaing nasa pagitan ng pagpipigil at kalayaan, nangangailangan ang manghahabi ng sigasig na masaganang taglay ni Estelita. Kapuri-puri ang kaniyang mga nilikhang banig na itinuturing na ilan sa pinakamalalaki at pinakamagaganda hindi lamang sa Filipinas kundi sa Timog Silangang Asya.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*