Manlilikha ng Bayan: Yabing Dulo

Yabing Dulo

 

Isinilang si Yabing Dulo sa komunidad na Blaan sa Mindanao na kinayabungan ng kaniyang nakabibighaning sining ng telang ikat sa panahong higit na minamahalaga ng karamihan ang palitang-handog ng pakikipagkapuwa at hindi ang komersiyal na interes. Pinagyaman ng tahanang ligid ng kagubatan, namulat siya sa kapakinabangang iniaalay ng kalikasan sa tao, malalim siyang hinikayat at kinalinga ng kaligiran upang mabuo ang husay at haraya ng sarili. Natuklasan niya na ang pangkulay mula sa halaman na gamit sa ikat ng mga manghahabi ay siya ring lunas na ginagamit ng mga manggagamot na panghilom sa mga ramdaman ng mga kababayan. Hindi mahirap iugnay na ang hiblang mula sa halaman ang hibla ring magkakawing ng kalikasan, kalinangan, at bayan. Dito umunlad ang kamalayan ni Fu Yabing Dulo na kapuwa nagtataglay ng katangiang siyentipiko at mitiko. Nakatulong nang malaki ang kaniyang pamangkin at apong si Arjho Cariño Turner upang mapahalagahan at makapagpatuloy ang pamanang sining ni Fu Yabing Dulo.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*