SENTRONG PANGKULTURANG FILIPINAS
Cultural Center of the Philippines (CCP)

Ang Sentrong Pangkulturang Filipinas ang pambansang sentro sa paglinang ng kultura at sining pagtatanghal sa Filipinas. Nilikha ito sa bisà ng Executive Order 30 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1966. Cultural Center of the PhilippinesPormal na pinasinayaan ang CCP noong Setyembre 10, 1969. Ginawang pampublikong korporasyon ang CCP ayon sa Presidential Decree No. 15 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong 15 Oktubre 1972.  Pangunahing tungkulin ng Cultural Center of the Philippines ang pagtataguyod at paglinang ng kultura at sining ng Filipinas. Layunin ng CCP ang pagtatatag ng isang pambansang tanghalan, pambansang bulwagan ng musika, tanghalan para sa sining biswal, at iba pang pasilidad na maaaring gamitin sa pagpapaunlad ng sining. Saklaw din ng institusyong ito ang paglinang ng talento ng mga artista, pagpapalaganap ng kulturang pambayan, at pag-oorganisa ng mga grupong pangkultura.

Website: http://www.culturalcenter.gov.ph/