PAMBANSANG MUSEO NG FILIPINAS
National Museum of the Philippines (NMP)

Itinatag ang Pambansâng Muséo ng Filipinas noong 1901 upang magsilbing tagapangalaga ng kasaysayang kultural, National Museum of the Philippineslikás na agham, at agham panlipunan ng bansa. Ang neoklasikong gusali ng lumang Kongreso sa Kalye Padre Burgos sa tabi ng Liwasang Rizal, malapit sa Intramuros, Lungsod Maynila ang nagsisilbing pangunahing gusali ng Pambansang Museo. Sa gusaling ito matatagpuan ang National Art Gallery, samantalang matatagpuan ang Museo ng Lahing Pilipino (mga dibisyon ng antropolohiya at arkeolohiya ng Pambansang Museo) sa katabing gusali sa Agrifina Circle na dáting opisina tahanan ng Kagawaran ng Pananalapi. Ilan lamang sa mga pag-aaring yaman ng Pambansang Museo ang bantog na pinturang Spoliarium ni Juan Luna, ang Tapayang Manunggul, at ang mga artifact na naiahon mula sa lumubog na galeong San Diego. Bilang isang organisasyon, ang Pambansang Museo ay pinangangasiwaan ng isang direktor na nása ilalim ng Lupon ng mga Gobernador (Board of Governors) at ulo ng isang network ng mga museo sa buong bansa. Nangangasiwa din ito sa mga paghuhukay na arkeolohiko at ibang eksplorasyon sa iba’t ibang pook sa bansa.

Website: http://www.nationalmuseum.gov.ph