Manghahabi ng Igem

November 12, 2019 Marian Roces 0

Manghahabi ng Igem By Marian Pastor Roces Isinilang siyang Labnai Tumandan nang maipanganak, pitumpu’t dalawang taon na ang nakakaraan. Kilala itong pangalan sa wikang Blaan, na ginagamit sa Mlasang, isang nayon sa kabundukan. Batid ng […]

Magbedbedbed and maghahabi

November 12, 2019 Marian Roces 0

Magbedbedbed and maghahabi Ni Marian Pastor Roces Isang Siglo Naniniwala si Yabing Dulo na lagpas pa sa nobenta ang edad niya. Sa katunayan, nakasaad ang edad na ito sa ID niya, pati ang petsa ng […]