Alagad ng Sining – Larry Alcala

November 12, 2019 Sanghaya 0

  Makikita sa mga guhit ni Larry Alcala ang dedikasyon sa sining at pagpapahalaga sa Filipino bilang bahagi ng kaniyang pagkatao. Mahihiwatigan ang mga damdaming ito sa mga obrang may magaang na    disposisyon sa […]

Alagad ng Sining: Ryan Cayabyab

November 12, 2019 Sanghaya 0

  Binago ng estilong “malarô” ni Ryan Cayabyab ang musikang popular sa Filipinas batay sa apat na dimensiyon: testura, armoniya, kulay, at boses.  Ang mga komposisyon niya ay may angking ramdam ng pagdaloy na maituturing […]

Alagad ng Sining: Kidlat Tahimik

November 12, 2019 Sanghaya 0

Kilalang independiyenteng filmmaker si Kidlat Tahimik (Eric de Guia) na lumikha ng mga pelikulang nagsasalimbay ang personal, historiko, at pambansa. Inayawan niya ang pelikulang komersiyal at sa halip ay nanguna at tumulong sa paglikha ng […]

Alagad ng Sining: Amelia Lapeña Bonifacio

November 12, 2019 Sanghaya 0

Ang mga mapaglawag na eksplorasyon ni Amelia Lapeña Bonifacio sa teatrong Asyano (wayang golek, wayang kulit, dramang Noh) at kulturang Filipino ang matingkad na mga pamana niya sa mga Filipino at maging sa mga mamamayan […]

Alagad ng Sining: Francisco T. Mañosa

November 12, 2019 Sanghaya 0

  Nagmumula ang mga disenyo ni Francisco T. Mañosa sa kaniyang malalim na pagkaunawa sa paraan ng pamumuhay ng mga Filipino na umiinog sa pamilya at komunidad. Hindi iilan ang nagsasabing ang mga idinisenyo niyang […]

Alagad ng Sining: Resil B. Mojares

November 12, 2019 Sanghaya 0

  Ang mga bago at napakahalagang produksiyon ni Resil B. Mojares sa literatura, historyang lokal, biograpiya, at pampanitikang kasaysayan at kritisismo ay nagsusulong ng kapakanan ng mga Filipino at ng bansa. Mapagmulat at maimpluwensiya ang […]

Alagad ng Sining: Ramon L. Muzones

November 12, 2019 Sanghaya 0

Isa sa pinakaimportante at prolipikong manunulat ng panitikang Hiligaynon si Ramon L. Muzones. Nagsulat siya sa estilong makabago at malikhain na naging huwaran ng mga kabataang manunulat tulad nina Conrado Norada at Purita Araneta. Nilinang […]

Manlilikha ng Bayan: Ambalang Ausalin

November 12, 2019 Sanghaya 0

  Iginagalang si Apuh Ambalang Ausalin ng pamayanan ng manghahabing Yakan sa Basilan. Namana niya mula sa ina ang sining, at itinuturing siyang pinakamahusay sa malikhaing pagsasama-sama ng mga disenyo at paglikha ng lahat ng […]

Manlilikha ng Bayan: Estelita Bantilan

November 12, 2019 Sanghaya 0

  Sa kabila ng mga balakid sa kababaihan sa kaniyang komunidad sa Mlasang, Sarangani masugid na pinaghusay ni Estelita Bantilan ang sining ng paghahabi ng banig, sa tulong at pagtitiwala ng kaniyang kabiyak na si […]

Manlilikha ng Bayan: Yabing Dulo

November 12, 2019 Sanghaya 0

  Isinilang si Yabing Dulo sa komunidad na Blaan sa Mindanao na kinayabungan ng kaniyang nakabibighaning sining ng telang ikat sa panahong higit na minamahalaga ng karamihan ang palitang-handog ng pakikipagkapuwa at hindi ang komersiyal […]

1 2 3 12