Orden ng mga Pambansang Alagad ng Sining

January 18, 2018 Sanghaya 0

MGA PAMBANSANG ALAGAD NG SINING National Artists 1972 – 2014 1972 Fernando Armosolo + 1892-1972 Pintura Painting 1973 Amado V. Hernandez + 1903-1970 Panitikan Literature Francisca Reyes Aquino + 1899-1983 Sayaw Dance Carlos V. Francisco […]

Mga Manlilikha ng Bayan

January 18, 2018 Sanghaya 0

MGA MANLILIKHA NG BAYAN National Living Treasures Pangalan Kategorya Kadalubhasaan 1993 Ginaw Bilog Panitikang Bayan Folk Literature Panulaang Surat Mangyan Ambahan Surat Mangyan Ambahan Poetry Masino Intaray Tradisyonal na Sining Pagtatanghal Traditional Performing Arts Basal, […]

Mga Dangal ng Haraya

January 18, 2018 Sanghaya 0

MGA DANGAL NG HARAYA Lifetime Achievement Award Ipinagkakaloob ang gawad sa lahat ng nabubuhay na Filipinong alagad ng sining, manggagawang pangkultura, at historyador; mga grupong pansining o pangkultura, mga samahang pangkasaysayan, mga institusyon, mga foundation […]

Alab ng Haraya

January 18, 2018 Sanghaya 0

MGA ALAB NG HARAYA Outstanding Achievement Awards Pinararangalan ng gawa na ito ang mga namumukod na gawain sa mga sining ng pagtatanghal, pangangalaga sa kultura, mangangasiwa sa mga sining, programa sa mga aklatan at serbisyong […]

Pook Pamanang Pandaigdig sa Filipinas

January 18, 2018 Sanghaya 0

MGA PAMANANG POOK PANDAIGDIG SA FILIPINAS World Heritage Sites in the Philippines   Pambansâng Párkeng Pandágat ng Tangríb ng Tubbatáha Tubbataha Reef Marine Park Ang Pambansâng Párkeng Pandágat ng Bangkota ng Tubbatáha ay napabilang sa […]

Mga Pambansang Dambana at Makasaysayang Pook

January 18, 2018 Sanghaya 0

MGA PAMBANSANG DAMBANA AT MAKASAYSAYANG POOK National Shrines and Landmarks Museo ni Baldomero Aguinaldo Baldomero Aguinaldo Shrine Binakayan, Kawit Cavite Museo ni Emilio Aguinaldo Emilio Aguinaldo Shrine Kawit Cavite Museo ni Paglilitis ni Andres Bonifacio […]

Mga Pangunahing Wika ng Filipinas

January 18, 2018 Sanghaya 0

MGA PANGUNAHING WIKA NG FILIPINAS Major Languages of the Philippines   Wika Bilang ng mga Nagsasalita Tagalog 7,569,253 Bisaya/Binisaya 2,963,924 Cebuano/Sebwano 1,646,253 Ilocano/Ilokano 1,638,316 Hiligaynon/Ilonggo 1,339,176 Bikol/Bicol 873,596 Waray 555,117 Kapampangan/Pampanggo 510,014 Pangasinan/Panggalatok 285,123 Maguindanao/Magindanaw 264,336 […]