Subkomisyon sa Diseminasyong Pangkultura
Sub-Commission on Cultural Dissemination (SCD)

Orlando B. Magno
Komisyoner sa Diseminasyong Pangkultura / Puno
Commissioner for Cultural Dissemination / Head
Puno, Pambansang Komite sa Edukasyong Pangkultura
Head, National Committee on Cultural Education                                              

Ricardo C. Juliano
Pangalawang Puno
Vice-Head
Puno, Pambansang Komite sa Komunikasyon
Head, National Committee on Communication

Michael M. Coroza
Kalihim / Secretary
Puno, Pambansang Komite sa Wika at Pagsasalin
Head, National Committee on Language and Translation


PAMBANSANG KOMITE SA WIKA AT PAGSASALIN
National Committee on Language and Translation

Michael M. Coroza
Puno / Head
Institusyon – Filipinas Institute of Translation, Inc. (FIT, Inc.)

David M. San Juan
Pangalawang Puno / Vice Head
Institusyon –  Pambansang Samahan sa Lingguistika at Literaturang Filipino (PSLLF)

Mary Ann C. Macaranas
Kalihim / Secretary
Indibidwal / Individual

Ramilito B. Correa
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Institusyon – Sanggunian sa Filipino (SANGFIL)

Jose Julie E. Ramirez
Kasapi ng Execon / ExeCon Member
Institusyon – Sentro ng Wikang Filipino,
University of the Philippines (UP) – Visayas

Sandor B. Abad
Kasapi ng Execon / ExeCon Member
Institusyon – Kapisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filipino (KASUGUFIL)

Imelda P. De Castro
Kasapi ng Execon  / ExeCon Member
Institusyon – Research Center on Culture, Education, and Social Issues (RCCESI),
University of Santo Tomas (UST)

Romeo P. Peña
Kasapi ng Execon / ExeCon Member
Institusyon – Kagawaran ng Filipinohiya

Erlinda D. San Juan
Kasapi ng Execon  / ExeCon Member
Indibidwal

Raquel E. Sison-Buban
Kasapi ng Execon  / ExeCon Member
Indibidwal

Jimmuel C. Naval
Kasapi ng Execon  / ExeCon Member
Indibidwal

Lourdes S. Bascuña
Kasapi ng Execon  / ExeCon Member
Indibidwal

Purificacion G. Delima
Kasapi ng Execon  / ExeCon Member
Ex-Officio / Komisyon sa Wikang Filipino


PAMBANSANG KOMITE SA KOMUNIKASYON
National Committee on Communication

Ricardo C. Juliano
Puno / Head
Media Organization

Pilar Torres-Banaag
Pangalawang Puno / Vice Head
Print Media

Gina Angela N. Ty
Kalihim / Secretary
TV-Cable-Radio Broadcasting

Catherine C. Olog
Pangalawang Kalihim / Assistant Secretary
TV-Cable-Radio Broadcasting

Haidee Cortez-Estrada
Kasaping Execon / ExeCon Member
TV-Cable-Radio Broadcasting

Jose Z. Osias
Kasaping Execon  / ExeCon Member
Print Media

Mary Joyce M. Monzon
Kasaping Execon  / ExeCon Member
Media Organization

Mr. Francisco R. Macasa
Kasaping Execon  / ExeCon Member
Print Media

Victorio N. Sugbo
Kasaping Execon  / ExeCon Member
Academe

Arturo A. Dy
Kasaping Execon  / ExeCon Member
Media Organization

Noel C. Galvez
Kasaping Execon / ExeCon Member
Social Media


PAMBANSANG KOMITE SA EDUKASYONG PANGKULTURA
National Committee for Cultural Education

Orlando B. Magno
Puno / Head
Indibidwal / Gitnang Visayas
Individual – Central Visayas

Ferdinand Lopez
Pangalawang Puno / Vice Head
Indibidwal  – Pambansang Kabiserang Rehion
Individual – National Capital Region

Vicente C. Handa
Kalihim / Secretary
Indibidwal – Kanlurang Visayas
Individual – Western Visayas

Shirley N. Maloles
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Indibidwal – Luzon
Individual – Luzon

Zayda O. Macarambon
ExeCon Member  / ExeCon Member
Indibidwal – Hilagang Mindanaw
Individual – Northern Mindanao

Catherine B. Rodriguez
Kasaping Execon – ExeCon Member
Indibidwal – Silangang Visayas
Individual – Eastern Visayas

Ricamela S. Palis
Kasaping Execon – ExeCon Member
Indibidwal – Luzon
Individual – Luzon

Elena S. Toquero
Kasaping ExeCon  / ExeCon Member
Indibidwal – Luzon
Individual – Luzon

Sevieh  Z. Hamoy
Kasaping ExeCon  / ExeCon Member
Indibidwal – Zamboanga Peninsula
Individual – Zamboanga Peninsula

Lucio B. Jamero
Kasaping ExeCon  / ExeCon Member
Indibidwal – Timog Mindanao
Individual – Southern Mindanao

Napoleon B. Imperial 
Kasaping ExeCon  / ExeCon Member
Ex-Officio / Komisyon sa Mas Mataas na Edukasyon
Ex-Officio / Commission on Higher Education

Ronnie Mirabuena
Kasaping ExeCon  / ExeConMember
Ex-Officio / Sentrong Pangkultura ng Filipinas
Ex-Officio / Cultural Center of the Philippines