Subkomisyon sa Pamanang Pangkultura
Sub-Commission on Cultural Heritage (SCH)


Harold Ll. Rentoria, OSA

Komisyoner sa Pamanang Pangkultura / Puno
Commissioner for Cultural Heritage / Head
Puno, Pambansang Komite sa mga Sinupan
Head, National Committee on Archives

John Delan L. Robillos
Pangalawang Puno / Vice-Head
Puno, Pambansang Komite sa mga Art Gallery
Head, National Committee on Art Galleries

Celestina P. Boncad
Kalihim / Secretary
Puno, Pambansang Komite sa Pananaliksik Pangkasaysayan
Head, National Committee on Historical Research

Ivan Anthony Henares
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Puno, Pambansang Komite sa mga Bantayog at Pook
Head, National Committee on Monuments and Sites

Prudenciana C. Cruz
Kasapi / Member
Puno, Pambansang Komite sa mga Aklatan at Serbisyong Pang-impormasyon
Head, National Committee on Libraries and Information Services

Amado V. Alvarez
Kasapi / Member
Puno, Pambansang Komite sa mga Museo
Head, National Committee on Museums


PAMBANSANG KOMITE SA MGA SINUPAN
National Committee on Archives

Harold Ll. Rentoria, OSA
Puno / Head
Society of Ecclesiastical Archivists of the Philippines (SEAP)

Emma M. Rey
Pangalawang Puno / Vice Head
Institusyonal – Society of Filipino Archivists (SFA)
Institutional – Society of Filipino Archivists (SFA)

Mila Bayog
Kalihim / Secretary
Indibidwal – Mindanaw

Rosemarie Roque
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Indibidwal – Society of Filipino Archivists for Film (SOFIA)

Maita E. Abunales
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Ex-Officio – National Archives of the Philippines

Josefa Angelita Sombillo
Kasaping ExeCon – ExeCon Member
Institusyon – Government Records Officers Association of the Philippines (GROAP)

Maria Teresa Bondoc
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyon – Legislative Archives (Senate of the Philippines)

Teofilo Mendoza
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institutional – Phil. Records Management Association (PRMA)

Lulu del Mar
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Sinupang Akademiko

Fernando E. Ampatin
ExeCon Member
Indibidwal – Sinupang Audiovisual

Larcy Jose
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Luzon

Nancy Almodovar 
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Visayas


PAMBANSANG KOMITE SA MGA ART GALLERY
National Committee on Art Galleries

John Delan L. Robillos
Puno / Head
Canvass Gallery

Silverio Q. Ambrosio
Pangalawang Puno / Vice Head
Artes Orientes

Manuel F. Romero
Kalihim / Secretary
Renaissance Gallery

Carla de Jesus
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Gallery Francesca

Angeline S. Cukingnan
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Arte Pintura Gallery

Danny Rayos del Sol
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Gallery Nine

Christina S. Taniguchi
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Mariyah Gallery

Chit Asignacion
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Tam-awan Gallery


PAMBANSANG KOMITE SA PANANALIKSIK PANGKASAYSAYAN
National Committee on Historical Research

Celestina P. Boncan
Puno / Head
Institusyonal – Philippine Historical Association (PHA)

Earl Jude Cleope
Pangalawang Puno / Vice Head
Institusyonal – Siliman University

Rolando Borrinaga
Kalihim / Secretary
Indibidwal – Visayas

Rowena Bailon
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Institusyonal – University of the Philippines Diliman

Rene R. Escalante
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Ex-Officio / Institusyonal – National Historical  Commission of the Philippines (NHCP)

Stephen Henry S. Totanes, PhD
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Philippine National Historical Society (PNHS)

Lars Raymund C. Ubaldo
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Asosasyon ng mga Dalubhasa, May Hilig, at Interes sa Kasaysayan ng Pilipinas, Inc. (ADHIKA)

Olivia Anne M. Habana
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Ateneo de Manila University

Rosaly Malate
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – University of Santo Tomas

Melodia U. Go
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Mindanao State University-Marawi

Maria Nela Florendo
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Luzon

Labi Riwarung
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Mindanao


PAMBANSANG KOMITE SA MGA AKLATAN AT SERBISYONG PANG-IMPORMASYON
National Committe on Libraries and Information Services

Prudenciana C. Cruz
Puno / Head
Kinatawan ng Pambansang Rehiyong Kapital
National Capital Region Representative

Rina H. Diaron, PhD
Pangalawang Puno / Vice Head
Kinatawang ng Luzon
Luzon Representative

Fe G. Diaz
Kalihim / Secretary
Kinatawan ng Mindanaw
Mindanao Representative

Rainera Boholst
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Kinatawan ng Visayas
Visayas Representative

Alicia Esguerra
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Kinatawan ng Luzon
Luzon Representative

Stephanie Granatin
Kasaping ExeCon  / ExeCon Member
Kinatawan ng Luzon
Luzon Representative

Andreli Pardales
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Kinatawan ng Visayas
Visayas Representative

Regina Maligad
Kasaping ExeCon  / ExeCon Member
Kinatawan ng Visayas
Visayas Representative

Hanah Cali
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Kinatawan ng Mindanaw
Mindanao Representative

Hasmin Adbulhalim
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Kinatawan ng Mindanaw
Mindanao Representative

Lilia Echiverri
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Kinatawan ng Pambansang Rehiyong Kapital
National Capital Region Representative

Dolores Carungui 
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Ex-Officio / Institusyonal – National Library of the Philippines (NLP)


PAMBANSANG KOMITE SA MGA BANTAYOG AT POOK
National Committee on Monuments and Sites

Ivan Anthony S. Henares
Puno / Head
Insititusyonal – Heritage Conservation Society (HCS)

Reynaldo Lita
Pangalawang Puno / Vice Head
Ex-Officio / Institusyonal – National Historical Commission of the Philippines (NHCP)

Richard G. Daenos
Kalihim / Secretary
Indibidwal – Luzon

Angel P. Bautista
Kasaping ExeCon  / ExeCon Member
Ex-Officio / Institusyonal – National Museum (NM)

Ignacio B. Zaragoza, Jr.
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Philippine Institute of Civil Engineers, Inc.

Pablo Virgilio S. David, DD
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Catholic Bishops’ Conference of the Philippines – Committee for the Cultural Heritage of the Church

Liliane R. Manahan
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – International Council on Monuments and Sites Philippines (ICOMOS Philippines)

Jayson B. Portem
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – United Architects of the Philippines (UAP) – Center for Filipino Architecture

Elizabeth Hautea-Espino
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Philippine Association of Landscape Architects (PALA)

Michael F. Manalo
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Akademya

Faisal Mamicpic Alih
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Visayas

Tirmizy E. Abdullah 
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Mindanao


PAMBANSANG KOMITE SA MGA MUSEO
National Committee on Museums

Amado R. Alvarez
Puno / Head
Institusyonal – Association of Greater Manila Area Museums (AGMAM)

Ms. Cecille T. Gelicame
Pangalawang Puno / Vice Head
Institusyonal – Southern Luzon Association of Museums (SLAM)

Peter John Natividad
Kalihim / Secretary
Institusyonal – Association of Greater Manila Area Museums (AGMAM)

Liana Melissa Dela Rosa
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Eastern Visayas Association of Museums (EVAM)

Ceres Marie P. Canilao
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Ex-Officio / Institusyonal – National Museum (NM)

Bryan Anthony Paraiso
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Ex-Officio / Institusyonal – National Historical Commission of the Philippines (NHCP)

Lemuel Ignacio
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Northern Luzon Association of Museums (NLAM)

Erlinda Cruz
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Central Luzon Association of Museums (CLAM)

Carmel B. Garcia
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Bicol Association of Museums (BAM)

Audrey Dawn Tomada
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Central Visayas Association of Museums (CVAM)

Ms. Lyn Marie Mapa
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Western Visayas Association of Museums (WVAM)

Emerito Batara
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Mindanao Association of Museums (MAM)

Martin H. Gomez
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Mindanao Association of Museums (MAM)