Bienvenido Lumbera
Tagapagtatag na Patnugot

Delfin Tolentino Jr.
Punong Patnugot

Mervin Concepcion Vergara
Direktor sa Disenyo at Sining

Elizabeth D. Lolarga
Copyeditor (Ingles)

Romulo P. Baquiran Jr.
Copyeditor (Filipino)

Silvestre Pascual Jr.
Punong Mananaliksik

Michaelangelo L. Benigno
Tagapamahala ng Website

Erlinda K. Alburo
Rolando O. Borrinaga
Jose S. Buenconsejo
Patrick F. Campos
Eric S. Caruncho
Ruben de Jesus
Alma Cruz Miclat
Edilberto Larin, Jr.
Ma. Cecilia Locsin-Nava
Roel Hoang Manipon
Eileen Antoinette G. Narvaez
Earl Francis C. Pasilan
Marian Pastor Roces
Luna Sicat
Manunulat

Mesandel Virtusio Arguelles
Romulo P. Baquiran, Jr.
Idda Alexa Therese C. de Jesus
Allan Popa
Tagasalin

Faith Anne L. Yangyang
Ilustrador

Roel Hoang Manipon
Anthony Maculangan
Dennese Vzmyn Victoria
Potograper

Perfecto T. Martin
Direktor ng Publikasyon


Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA)
Tanggapan ng Ugnayang Pangmadla at Impormasyon

Rene S. Napeñas
Puno

May Corre Tuazon
Leihdee Anne M. Cabrera
Roel Hoang Manipon
Mervin Concepcion
Vergara Roezielle Joy A. Iglesia
Faith Anne L. Yangyang
Mga Tauhan


Sanghaya 2019

Gaydeen B. Vergara
Kawaksi sa pangangasiwa

Isabel B. Cruz
Reggie Rey Caparas Fajardo
Kawaksi ng patnugutan